گمرک ایران سهم کالاهای واسطه ای از کل واردات کشور را در سال ۹۵ بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار اعلام کرد که ۱۶ر۶۴ درصد از کل کالاهای وارداتی را به خود اختصاص می دهد.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بر اساس جداول مربوط به کالاهای وارداتی به کشور در سال ۱۳۹۵،حجم واردات کشور پارسال بالغ بر ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزار تن و به ارزش ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار بوده است.
بر اساس این ارقام، سهم کالاهای سرمایه ای به کشور پارسال ۸ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلاربا سهم ارزشی ۵۱ر۱۹ درصد بوده و حدود ۷ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلاربا سهم ارزشی ۳۲ر۱۶ درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
نگاهی به اقلام عمده کالاهای سرمایه ای وارداتی نشان می دهد دستگاه های کمک ناوبری رادیویی غیر از دستگاه موقعیت یاب جهانی با سهم ارزشی حدود ۱۱ درصد، دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDHبه ظرفیت ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه (STM1) و بالاتر با سهم ارزشی ۴ درصد و ماشین آلات و دستگاه های به هم فشردن، شکل دادن یا قالب گیری سوخت های معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی و سایر محصولات معدنی، ماشین های درست کردن قالب‌های ریخته گری از ماسه با سهم ارزشی ۲۰ر۳ درصد، سه گروه اصلی کالاهای سرمایه ای وارد شده به کشور هستند. همچنین ۲۰ قلم نخست ارزشی در گروه کالاهای سرمایه ای حدود ۴۲ درصد از ارزش کل این گروه کالاها را به خود اختصاص داده است.
طبق این گزارش، حدود ۲۸ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار یا حدود ۱۶ر۶۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال ۹۵ به کالاهای واسطه‌ای تعلق داشته است که ذرت دامی با سهم ارزشی ۷ر۶ درصد و لوبیای سویا با سهم ارزشی ۱۷ر۵ درصد و پس از آن قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ CCبا ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک با سهم ارزشی ۲۴ر۳ درصد سه گروه کالای عمده کالاهای واسطه ای وارد شده به کشور در سال ۹۵ بوده اند. بر این اساس ۲۰ قلم نخست ارزشی در گروه کالاهای واسطه ای حدود ۳۸ درصد از ارزش کل این گروه کالاها را به خود اختصاص داده است.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین نشان می دهد، ارزش واردات کشور در سال ۱۳۹۵ درمقایسه با سال ۱۳۹۱(آخرین سال عملکرد دولت دهم) ۱۳ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس این آمار، واردات کشور در سال ۱۳۹۵ به ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار رسید. میزان واردات در سال ۱۳۹۱ (آخرین سال عملکرد دولت دهم)، ۳۹ میلیون و ۳۹۱ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بود که در مقایسه با عملکرد سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بیشتر بود.
بر پایه این بررسی همچنین در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۵میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار واردات صورت گرفت که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۶ و ۱۰ درصد از سهم این سال را به خود اختصاص داد. سال ۱۳۹۲ (که دولت یازدهم در بیست و پنجم مرداد آن سال از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت) مجموع کالای مصرفی به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید که ارزش آن ۷ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بود و از نظر وزن و ارزش به ترتیب سهم ۹ و ۱۵ درصدی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایرنا، همچنین صادرات کالا با احتساب میعانات گازی در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۹ میلیون و ۶۴۸ هزار تن رسید که ارزش آن ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار بود و نسبت به سال ۱۳۹۴ از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۳۸ و ۳٫۵ درصد رشد نشان می دهد. واردات کشور هم در سال ۱۳۹۵ به ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزار تن رسید که ارزش آن به ۴۳ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار بالغ شد که نسبت به سال ۱۳۹۴ از لحاظ وزنی پنج درصد کاهش و از نظر ارزشی ۲ر۵ درصد رشد نشان می دهد.
ترخیص کالا